Veiligheidsonderzoek bij sollicitatie voor Defensiefunctie verplicht

afbeelding van P Geertsma

Voordat iemand bij Defensie aan de slag kan vindt een veiligheidsonderzoek door Defensie plaats. Militairen maken deel uit van de gewapende macht van de overheid en moeten een zogenaamde "vertrouwensfunctie" uitvoeren waarbinnen militairen zich onberispelijk gedragen. Militairen krijgen te maken met vertrouwelijke informatie met betrekking tot de veiligheid van de Nederlandse staat en militaire missies in het buitenland. Wanneer militairen niet goed kunnen omgaan met deze belangrijke informatie kan de veiligheid in het geding komen. Het maakt in principe niet uit welke functie een militair uitvoert want alle functies binnen het Ministerie van Defensie vertrouwensfuncties. Wanneer je overigens als burger bij Defensie solliciteert, is het echter ook mogelijk dat een veiligheidsonderzoek tot de sollicitatieprocedure behoort. Een veiligheidsonderzoek bestaat voor een deel uit een antecedenten onderzoek waarbij de achtergrond van de sollicitant en de naaste familie wordt bekeken. Er wordt met name ingezoomd op een eventueel strafblad of de betrokkenheid bij bepaalde politieke partijen en organisaties die de democratie ondermijnen. Wanneer deze zaken aan de orde zijn is het mogelijk dat de sollicitant niet verder kan solliciteren. Het veiligheidsonderzoek bij Defensie is overigens iets waarbij de sollicitant niet actief hoeft deel te nemen. Defensie voert het onderzoek zelf uit nadat de sollicitant er toestemming voor heeft gegeven. Wanneer de sollicitant geen toestemming voor het veiligheidsonderzoek geeft wordt de sollicitantie afgebroken.