Van dienstplicht naar beroepsleger

afbeelding van P Geertsma

Dienstplicht is in Nederland niet meer van toepassing omdat we tegenwoordig een beroepsleger hebben. Dienstplicht was vroeger in Nederland een vrij normaal en vanzelfsprekend begrip. De dienstplicht was in Nederland door de Franse bezetting ingevoerd in 1810 later in 1898 had men in Nederland een persoonlijke dienstplicht. In de periode dat we in Nederland militaire dienstplicht hadden moest een deel van de bevolking verplicht in dienst treden om zodoende de Nederlandse krijgsmacht op een bepaalde sterkte te brengen. De dienstplicht in Nederland was voor een bepaalde tijd en gold eigenlijk alleen voor jonge mannen. Je kon in sommige gevallen van je dienstplicht worden ontheven door bijvoorbeeld studie en onmisbaarheid op je werk. Ook was het mogelijk om met bepaalde gewetensbezwaren buiten de dienstplicht te vallen.

De militaire dienstplicht kwam door de jaren steeds meer onder druk te staan. Een groot deel van de bevolking wilde niet meer in dienst treden. Het feit dat de Koude Oorlog steeds meer ten einde liep zorgde er voor dat het ‘Rode Gevaar’ uit het oosten minder dreigend was waardoor de Westerse landen zich minder hoefden te wapenen. Sinds 1 mei 1997 hebben we in Nederland geen dienstplicht meer. In plaats daarvan hebben we een beroepsleger dat goed op haar taak is voorbereid en gemotiveerd een bepaalde keuze heeft gemaakt voor een bepaald legeronderdeel. Een beroepsleger moet er rekening mee houden dat ze kunnen worden uitgezonden naar verre crisisgebieden. Dit brengt risico’s met zich mee maar daar teken je ook voor.