Vacatures NatRes Reservisten voor militaire taken

afbeelding van P Geertsma

Reservisten maken deel uit van de Nederlandse Krijgsmacht. Reservisten zijn militairen die als het ware parttime in dienst zijn als militair. Vaak bieden reservisten ondersteuning voor verschillende onderdelen van de Nederlandse Defensie. In tegenstelling tot veel beroepsmilitairen worden reservisten nauwelijks ingezet in het buitenland om daar een militaire missie te ondersteunen. Een deel van de reservisten vind dit jammer maar anderen vinden het ook goed om binnen de landsgrenzen te opereren. Reservisten voor militaire taken worden ingezet op bijvoorbeeld de bewaking en verdediging van militaire gebouwen en transporten. Ook wordt door hen steun en bijstand verleend bij grote calamiteiten zoals overstromingen en grote rampen met bijvoorbeeld vliegtuigen en treinen. Niet alleen medemilitairen uit het Nederlandse leger worden ondersteund door de reservisten, ook bondgenoten uit NAVO-landen kunnen rekenen op de steun van de Nederlandse reservisten die ook worden ingezet om hun personeel en materieel te beschermen. De meeste reservisten zijn ingedeeld bij het Nederlandse Korps Nationale Reserve of te wel de NatRes. Er zijn naast de NatRes ook andere eenheden waar reservisten zijn ingedeeld zoals de Militaire Bijstand, de Ere-Escorte van de cavalerie en de Steunverlening-pool. De Nederlandse overheid heeft de laatste tijd extra aandacht voor de Nederlandse reservisten. Er zouden volgens het ministerie van Defensie extra reservisten moeten worden ingezet. Met het huidige aantal aan reservisten zou het Nederlandse leger te kort komen. Er zijn nu volop vacatures voor reservisten in het Nederlandse leger. Mocht je interesse hebben dan kun je altijd bij een banenwinkel van de krijgsmacht binnenlopen om te vragen naar meer informatie over de NatRes. Hou er wel rekening mee dat voor de NatRes ook een psychologische en een medische keuring moeten worden gehouden bij Defensie. Tenslotte is de NatRes ook een onderdeel van Defensie.