Vacatures bij Defensie

afbeelding van P Geertsma

Staatssecretaris Jack de Vries van Defensie heeft aangegeven dat Defensie nog veel behoefte heeft aan personeel. In december 2008 was het aantal vacatures binnen de krijgsmacht van 7000 naar in totaal 7600 gestegen. Dit is goed nieuws voor veel mensen op de arbeidsmarkt. Er zouden namelijk volgens Jack de Vries ook extra burgers ingezet kunnen worden voor de functies die beschikbaar zijn. Zodoende kan er ook iets worden gedaan aan de grote werkloosheid die voor Nederland met de dag meer werkelijkheid wordt. Daarnaast kunnen de burgers ingezet worden op administratieve functies en andere functies binnen Defensie waar niet sprake is van het uitvoeren van militaire missies in het veld.

Het inzetten van burgers binnen Defensie is niet iets dat door alle betrokken partijen wordt gedragen. De militaire vakbond Acom is tegen het voorstel van Jack de Vries van Defensie. Door burgers op administratieve functies binnen de Defensie in te zetten kunnen militairen die al verschillende functies hebben gehad niet goed doorstromen naar een rustige positie zodat ze even op adem kunnen komen. Ook zorgt de situatie in Afghanistan er straks voor dat een deel van de militairen straks terugkomt van hun missie en weer in Nederland worden ondergebracht.

Het is nog onduidelijk hoe de verschillende vacatures bij defensie moeten worde opgevuld. Wat opvalt is dat veel mensen op de arbeidsmarkt interesse krijgen in een baan bij de overheid. De overheid wordt namelijk gezien als een stabiele organisatie waarbinnen veel baangarantie geboden kan worden. De Nederlandse Defensie is voor de jeugd nog steeds een aantrekkelijke organisatie om voor te solliciteren. Veel jeugdige arbeidskrachten zien de huidige economische situatie als een ideale kans om hun loopbaan om te gooien of bij te stellen. De grote vraag naar personeel bij Defensie voert daarom extra aantrekkingskracht uit.

Defensie is een organisatie die bestaat uit de krijgsmachtonderdelen: Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, de Koninklijke Marechaussee en de Koninklijke Luchtmacht. Deze verschillende onderdelen van Defensie hebben een wisselend aantal vacatures. Met name de Koninklijke Landmacht heeft veel vacatures open staan. Verschillende vacatures worden opgevuld door de Nationale Reserve waar op dit moment ook veel vacatures open staan. Natres personeel is overigens geen fulltime personeel voor Defensie. Natres militairen hebben maar een aantal dagen per maand een functie binnen de defensie en worden niet ingezet bij uitzendingen naar crisisgebieden.

Wanneer iemand interesse heeft in een vacature bij Defensie doet hij of zij er goed aan om de internetsites van de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee goed in de gaten te houden. Daarnaast is een gesprek bij een banenwinkel een verstandig middel om meer informatie in te winnen.