Uruzgan wordt door Nederlandse militairen overgedragen

afbeelding van P Geertsma

Uruzgan is een gebied in Afghanistan dat tot voor kort door Nederlandse militairen werd beschermd en beveiligd tegen vijandelijke invloeden van de Taliban en andere gewapende groeperingen. Nadat de Nederlandse politiek heeft besloten om deze missie te beëindigen is Uruzgan een missie geworden die afgebouwd wordt. Steeds meer taken worden overgedragen aan de bondgenoten van Nederland. Dit overdragen van taken moet goed gebeuren omdat nieuwe troepen hun voordeel kunnen doen met de informatie en de samenwerkingsverbanden waar Nederlandse militairen aan hebben gewerkt. Met de locale bevolking in Uruzgan zijn door Nederlandse militairen goede verstandhoudingen ontstaan. Deze bevolking moet ook met de komst van nieuwe VN-militairen het gevoel hebben dat ze in veilige en betrouwbare handen zijn. Er worden gezamenlijke patrouilles met Amerikaanse en Australische militairen gehouden en daarnaast worden vooruitgeschoven posten overgedragen aan Amerikaanse of Australische militairen. Ook krijgen militairen van het Afghaanse leger steeds meer taken toegewezen. Het Afghaanse leger wordt steeds zelfstandiger en professioneler. Toch is het Afghaanse leger nog niet professioneel genoeg om hele regio’s onder haar eigen beheer te nemen. De inzet van buitenlandse militairen blijft daarom nodig in Afghanistan.