UNMIS-missie in Zuid-Soedan gaat door

afbeelding van P Geertsma

Nederlandse militairen zullen nog ten minste een jaar langer deel uitmaken van de VN-missie UNMIS in Zuid-Soedan. Deze beslissing is genomen door de Nederlandse ministerraad. Al sinds 2006 zijn Nederlandse militairen actief in de UNMIS-missie in Zuid-Soedan. Het aantal militairen dat Nederland voor deze missie inzet is echter veel geringer dan bijvoorbeeld de missie in Afghanistan. In totaal zijn er ongeveer 30 Nederlandse militairen actief in Soedan. Deze militairen moeten samen met de militairen van haar bondgenoten in de United Nations Mission in Sudan er onder andere op toezien dat de naleving van het vredesakkoord goed verloopt. Dit vredesakkoord is tussen Noord- en Zuid-Soedan tot stand gekomen om de bloedige gevechten in Soedan te beëindigen. De missie van de Nederlandse militairen in Soedan is veel minder bekend dan andere missies. Dat is jammer want ook de militairen in Soedan leveren goed werk. Soedan is een instabiel land waarbinnen verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar leven.

De verschillen tussen deze bevolkingsgroepen hebben dikwijls tot grote gevechten geleid. Het is heel moeilijk om de strijdende partijen uit elkaar te houden in Soedan. De verschillende bevolkingsgroepen kunnen op uiterlijke kenmerken niet of nauwelijks uit elkaar worden gehouden. De militairen van United Nations Mission in Sudan worden speciaal opgeleid door Defensie om te leren omgaan met de cultuur in Soedan. Ondanks dat wordt de aanwezigheid van veel militairen van de UNMIS-missie in Zuid-Soedan door de inheemse bevolking niet op prijs gesteld. Locale overheden hebben vaak een ‘dubbele agenda’ waarbij ze beloven met de UNMIS-missie mee te werken. In het geheim sturen echter veel locale overheden de gewelddadigheden juist aan. Corruptie en machtswellust spelen hierbij een grote rol. Het is echter voor de militairen en andere waarnemers van westerse landen moeilijk om te bepalen wie ‘goed’ of ‘fout’ is in Soedan. De verlenging van de missie UNMIS met één jaar zal naar mijn mening niet veel aan de uitkomst veranderen. Toch is het goed dat de Nederlandse militairen hun ondersteuning bieden aan de plaatselijke bevolking in Soedan.