Tweede Chinees Japanse Oorlog

afbeelding van P Geertsma

Inleiding op de oorlog
De Tweede Chinees Japanse Oorlog was de tweede oorlog tussen China en Japan in 50 jaar. China had de Eerste Chinees Japanse Oorlog verloren in 1895. Daarna vonden er in China verschillende conflicten plaats die er toe leiden dat het land een politieke hervorming onderging. Zo werd China na 1911 een republiek en was het Chinese keizerrijk geschiedenis. Na de Beschermingsoorlog leek de rust in China te zijn wedergekeerd. Dit was echter van korte duur want de oude vijand Japan wilde haar invloed in Azië vergoten. Verschillende militaire leiders van Japan droomden van een enorm Japans rijk. Dit bleef echter niet bij dromen want als spoedig werd Mantsjoerije overwonnen. Toen de Japanse militairen daarna ook China begonnen binnen te dringen was de Tweede Chinees Japanse Oorlog een feit.

Slachting van Nanking
De oorlog startte met een behoorlijke reeks overwinningen van de Japanners. Zo overwonnen de Japanners Pekin en vele andere dorpen en steden die daaromheen lagen. De Chinese stad Nanking werd na een beleg door de Japanse militairen veroverd. Na de verovering op Nanking werd de stad op bloeddorstige wijze door de Japanse militairen behandeld. Veel burgers en krijgsgevangenen werden vermoord en verwond. Er vonden verkrachtingen op grote schaal plaats waarbij de Japanse militairen geen onderscheid maakten op het gebied van leeftijd.

Japanse veroveringen
Na de verovering op Nanking maakten de Japanners van deze stad hun nieuwe hoofdstad. Naast Nanking werden vele andere steden en dorpen veroverd en in de as gelegd. Ook de havenstad Sjanghai kwam na de Slag om Sjanghai in handen van de Japanners. Het nationalistische Chinese leger onder Chiang Kai-shek had grote moeite om gebieden te behouden en werd stukje bij beetje terug gedrongen door de Japanse militairen. De strijders van de Chinese Communistische Partij CCP vochten een verbeten strijd tegen de Japanners op het platteland. Onder protest werkte Chiang Kai-shek samen met de strijders van de CCP. Samen wisten ze echter nog geen terreinwinst te boeken. Veel slachtoffers onder de Japanners vielen door het barre klimaat van China en de ziektes die er heersten in de wouden.

Amerika in de strijd
Na de aanval op Pearl Harbor van Japan op 7 december 1941 verklaarde Amerika aan Japan de oorlog. China had nu een sterke bondgenoot. De Amerikaanse luchtmacht voerde verschillende bombardementen uit op bolwerken van de Japanners. De Tweede Wereldoorlog duurde veel te lang volgens de Amerikanen. De Amerikanen hadden al veel slachtoffers te betreuren vanwege de strijd in Europa. Een jarenlange jungle oorlog tegen de Japanners zagen de Amerikanen niet zitten. Amerika besloot Japan onder druk te zetten en had inmiddels een belangrijk wapen om grote druk uit te oefenen. De atoombom was namelijk ontwikkeld.

Verklaring van Potsdam
Doormiddel van de “Verklaring van Potsdam” werd aan Japan een ultimatum voorgelegd. Japan moest zich onvoorwaardelijk overgeven anders zou het land per direct volledig worden verwoest. Over een atoombom werd echter niet gesproken. Japan legde het ultimatum naast zich neer met als gevolg dat op 6 augustus 1945 een atoombom op Hiroshima werd geworpen. Japan bleek echter na de vernietiging van Hiroshima nog niet bereid om zich over te geven. Daarom werd er op 9 augustus 1945 opnieuw een atoombom op Japan geworpen. Dit maal werd Nagasaki op 9 augustus 1945 totaal verwoest.

Einde van de oorlog
Na afloop van de tweede atoomaanval boog Japan voor de geallieerden. De Japanse keizer kondigde de Japanse overgave af in een radiobericht. Een maand later werden de overgavepapieren getekend. De Tweede Wereldoorlog was ten einde en de Tweede Chinees Japanse Oorlog ook.