Trebuchet of slingerarm

afbeelding van P Geertsma

De trebuchet was een wapen dat in de late middeleeuwen als een soort slingerarm of slingerblijde werd gebruikt om stenen en andere projectielen in de richting van de vijand te slingeren. Dit wapen was eigenlijk de opvolger van de lepelblijde die daarvoor als een soort slingerarm werd gebruikt. Het wapen bestond uit een grote arm met aan de ene kant een zwaar gewicht en aan de andere kant een soort net of zak waarin het projectiel kon worden neergelegd. Vervolgens werd de kant met het projectiel naar beneden getrokken en vast gemaakt. Het contragewicht aan de andere kant zorgde er voor dat het wapen op spanning stond. Wanneer vervolgens de (lichte) kant van het projectiel werd losgemaakt slingerde deze door het contragewicht een heel eind vooruit. Bij het instellen van een trebuchet moest overigens wel goed rekening gehouden worden met het gewicht van de projectielen en het contragewicht. Wanneer deze verkeerd op elkaar waren afgestemd kon het wapen niet effectief worden gebruikt.