Taken van reservisten binnen Nederlandse Defensie

afbeelding van P Geertsma

In Nederland is de wet op de Dienstplicht al jaren afgeschaft. De militairen die nu dienen binnen de Nederlandse krijgsmacht doen dat op vrijwillige basis. Naast beroepsmilitairen heeft het Nederlandse leger ook ongeveer 6000 reservisten in dienst. Reservisten kunnen ondergebracht zijn bij verschillende krijgsmachtonderdelen van de Nederlandse Defensie. Daarnaast hebben reservisten een behoorlijk breed takenpakket. Reservisten kunnen worden ingezet voor bewakingstaken en beveiligingstaken en daarnaast voor steunverlening zowel in het binnenland als aan het buitenland (wanneer de reservist akkoord gaat met een zending naar het buitenland). Daarnaast hebben reservisten ook liaisontaken naar civiele autoriteiten. Reservisten kunnen ook worden ingezet voor ceremoniële taken zoals onder andere de Cavalerie Ere Escorte en het Ere Escorte Koninklijke Marechaussee bij speciale aangelegenheden. Ook kunnen reservisten van de Koninklijke Marechaussee worden ingezet ter ondersteuning van politietaken bij calamiteiten of gevaarlijke situaties die meer mankracht vragen dan het beschikbare personeel binnen de politie of Marechaussee. De taken van reservisten zijn heel breed, daarom zijn reservisten ook belangrijk voor de Nederlandse Defensie. Defensie heeft regelmatig nieuwe vacatures open staan voor reservisten. Iedereen die daar interesse in heeft kan solliciteren op de site van Defensie of kan informatie aanvragen bij de Banenwinkel.