Tachtigjarige Oorlog en religie

afbeelding van P Geertsma

De Tachtigjarige Oorlog duurde van 1568 tot 1648. Tijdens deze periode was er een Twaalfjarig Bestand tussen 1609 en 1621. Willem van Oranje was een belangrijke leider van de Nederlandse gewesten die in opstand kwamen tegen het Spaanse gezag tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De meeste Nederlandse Opstandelingen waren Protestants terwijl de Spaanse bezetter Katholiek was. Toch is het niet juist om deze oorlog als een religieuze oorlog te bestempellen. De Tachtigjarige Oorlog was eerder een onafhankelijkheidsstrijd waarbij het geloof werd misbruikt om als politiek wapen te dienen. Bij de Nederlandse Opstandelingen sloten zich gedurende de Tachtigjarige Oorlog ook steeds meer Katholieke inwoners van Zuid-Nederland aan. Overigens is het moeilijk om aan te geven welke partij het meest handelde volgens de 10 geboden. Zowel de Katholieken als de Protestanten begingen misdaden tegen de mensheid en onschuldige burgers.