Tachtigjarige Oorlog 1568 tot en met 1648

afbeelding van P Geertsma

De Tachtigjarige Oorlog vond plaats in de periode 1568 tot en met 1648 en werd gevoerd tussen de Nederlanden en het Spaanse Rijk dat onder Filips II stond. De tachtigjarige oorlog leek op een oorlog waarbij het geloof een belangrijke rol speelde. Zo was de Spaanse bezetter katholiek en waren veel Nederlandse opstandelingen protestants. Toch is dit niet helemaal een juist onderscheid. Er waren ook voldoende katholieke Nederlanders die de katholieke Spaanse overheersing van Filips II maar niets vonden. Deze sloten zich ook aan bij de opstandelingen. De 17 verschillende gewesten waren in het begin van de Tachtigjarige Oorlog een bijeengeraapt leger. Pas toen Willem van Oranje de legers begon te leiden werd het verzet doelmatiger en kon bijvoorbeeld een bestand worden aangegaan in de periode 1609 en 1621. Daarna ging de Tachtigjarige Oorlog gewoon door. Uiteindelijk werd de Spaanse bezetter verslagen in 1648 de tirannie was verdreven zoals dat in het Nederlandse volkslied wordt genoemd. Het Wilhelmus stamt inderdaad nog uit de Tachtigjarige Oorlog.