Stoottroepen museum 'Historische Verzameling Stoottroepen' in Assen

afbeelding van P Geertsma

Historische Verzameling Stoottroepen is de naam van een Nederlands militair museum dat specifiek de geschiedenis belicht van het infanterieregiment de ‘stoottroepen’. In het museum worden documenten en voorwerpen getoond die verbonden zijn met het ontstaan van de stoottroepen en de rol die ze hebben gespeeld in de bevrijding van Nederland. Daarnaast wordt ook de periode na de Tweede Wereldoorlog behandeld. Zo wordt er ingegaan op de politionele acties in Nederlands-Indië en het optreden van de stoottroepen in Nieuw-Guinea.

De Nederlandse stoottroepen zijn echter ook tegenwoordig nog steeds actief. Het bekende embleem met het gewei dat wordt gedragen op de baret staat ook tegenwoordig nog symbool voor dit infanterieregiment. De stoottroepen maken ook wel deel uit van de Luchtmobiele Brigade en kunnen daardoor zowel over land als door de lucht worden ingezet bij gevechten. De stoottroepen hebben onder andere deelgenomen aan de strijd in Joegoslavië, de oorlog in Afghanistan en de oorlog in Irak.

Door het museum van de ‘Historische Verzameling Stoottroepen’ te bezoeken kunnen geïnteresseerden een indruk krijgen van het verleden van dit regiment. Het museum is te vinden in de Johan Willem Frisokazerne in Assen.