Spreekbeurt over de Landmacht, Marine of Luchtmacht

afbeelding van P Geertsma

Een spreekbeurt over de Koninklijke Landmacht of een ander krijgsmachtonderdeel van Defensie kan heel informatief en interessant zijn om naar te luisteren. Leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs kiezen er regelmatig voor om een spreekbeurt te houden over een onderwerp dan met het Nederlandse leger te maken heeft. Hieruit blijkt dat de Defensie een bepaalde aantrekkingskracht uitoefent richting de jeugd. Deze aantrekkingskracht is zeer belangrijk voor het imago van de krijgsmacht. Daarom zijn de krijgsmachtonderdelen Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine over het algemeen bereid om informatie te verstrekken in de vorm van brochures, posters en stikkers om de spreekbeurt zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze informatie kan onder andere worden ontvangen bij een banenwinkel. De Defensie doet een goede zet door het verstrekken van deze informatie. De jeugd van vandaag vormen namelijk de sollicitanten van de toekomst.