Slag bij Heiligerlee in de Tachtigjarige oorlog 1568

afbeelding van P Geertsma

De Slag bij Heiligerlee was een veldslag die onderdeel uitmaakte van de Tachtigjarige oorlog. De Slag bij Heiligerlee vond plaats op 23 mei 1568 tussen de troepen van de Spaanse bezetter en de Nederlandse opstandelingen. De Nederlandse opstandelingen hadden 3900 man aan voetvolk en 200 ruiters. De Spaanse bezetter gooide 3200 man aan voetvolk in de strijd en ook ongeveer 200 ruiters. De strijdende partijen waren dus aan elkaar gewaagd. De Nederlandse opstandelingen wisten echter de overwinning te behalen en verloren slechts 50 man. De verliezen van de Spaanse bezetter worden echter geschat op 1500 tot 2500. De Nederlandse troepen verloren tijdens de slag echter wel één van hun aanvoerders namelijk Adolf van Nassau. In het vierde couplet van het Wilhelmus wordt aangegeven dat graaf Adolf van Nassau was gestorven in de slag bij Heiligerlee (dat toen in Friesland lag).

Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van Namen
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn Siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach