Situatiecentrum Koninklijke Landmacht of Sitcen KL

afbeelding van P Geertsma

De Nederlandse defensie heeft voor har krijgsmachtonderdelen: Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine een Situatiecentrum. Het Situatiecentrum Koninklijke Landmacht afgekort Sitcen KL was voor lange tijd gevestigd in Apeldoorn maar verhuist nu binnen korte tijd naar Utrecht. Daar kunnen de familie en naaste vrienden van de militairen informatie inwinnen over de missies die worden gevoerd door de militair. Specifieke eigenschappen zullen niet door dit centrum naar buiten worden gebracht. Wel wordt aangegeven hoe het met de uitgezonden militair gaat. Ook assisteert het Sitcen KL bij problemen of vragen over speciale buitenlandoefeningen waaraan militairen kunnen deelnemen.