SIS Secret Intelligence Service

afbeelding van P Geertsma

De Britse SIS Secret Intelligence Service wordt ook wel MI-6 genoemd dat staat voor de Military Intelligence Section 6. Het is een speciale inlichtingendienst die de Britten hebben ingevoerd om inlichtingen in te winnen over bepaalde gevaren die vanuit het buitenland Groot-Brittannië zouden kunnen bedreigen. De SIS Secret Intelligence Service werd opgericht door Mansfield Cumming en ontstond uit het Secret Service Bureau. Dit bureau maakte onderdeel uit van het Britse leger. Om operaties zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang om zoveel mogelijk inlichtingen in te winnen over de vijandelijke landen. Op basis van deze inlichten kon dan worden besloten of er daadwerkelijk tot actie zou moeten worden overgegaan. De Britse SIS Secret Intelligence Service is gevestigd bij de Vauxhall Cross in Londen en doet nog steeds dienst.