Sectie Onderscheidingen binnen Defensie

afbeelding van P Geertsma

Onderscheidingen zijn binnen de Nederlandse Defensie een onderwerp waar bijzonder veel zorgvuldigheid en aandacht wordt geschonken. Om er op toe te zien dat het beleid met betrekking tot de verstrekking van organisaties, of te wel het decoratiebeleid, goed wordt uitgevoerd is een speciale sectie in het leven geroepen. Deze sectie draagt de naam sectie Onderscheidingen en maakt deel uit van de Hoofddirectie Personeel welke binnen de krijgsmacht is gevestigd. De sectie heeft voor de uitvoering van haar taken een goede communicatie met de krijgsmachtonderdelen en daarnaast een groot bestand met alle namen van de militairen en voormalig militairen ook wel veteranen genoemd. Per jaar worden ongeveer 14 duizend onderscheidingen en andere eretekens toegekend door de Nederlandse Defensie. De verstrekking en administratie hiervan wordt ondersteund door de sectie Onderscheidingen. Er is binnen de Nederlandse Defensie ook een apart handboek voor onderscheidingen gemaakt die het voor militairen makkelijker maakt om het beleid inzichtelijk te krijgen dat aan de verstrekking van onderscheidingen is verbonden.