Schadeclaims ten gevolge van uitzendingen in opdracht van Defensie

afbeelding van P Geertsma

De meeste schadeclaims die tegen Defensie zijn ingediend de afgelopen jaren gaan over de psychische gevolgen van een uitzending naar een crisisgebied. Met name de militairen die in Libanon hebben gezeten en aan de missie in voormalig Joegoslavië hebben deelgenomen, lijken te kampen te hebben met psychische problemen. Het is opvallend dat militairen die later zijn uitgezonden bijvoorbeeld naar Irak of Afghanistan minder claims indienen ten gevolge van de psychische belasting die ze hebben opgelopen na en tijdens de uitzending.