Rijkskanselier als functie in de Duitse politiek

afbeelding van P Geertsma

Rijkskanselier is een oude benaming voor een functie in de Duitse politiek. Duitsland had in de periode van het Keizerrijk van Duitsland tussen 1871 en 1918 een rijkskanselier aan het hoofd staan van de Duitse regering. Na de Eerste Wereldoorlog werd de titel van rijkskanselier gehandhaafd in de periode van de Weimarrepubliek. In de periode van de Weimarrepubliek die duurde van 1918 tot 1933 zijn er verschillende rijkskanseliers geweest in de Duitse rijkskanselarij/ rijksdag. Adolf Hitler was echter niet de laatste rijkskanselier. Hitler besloot van Duitsland een dictatuur te maken. Hierdoor werd de functie rijkskanselier eigenlijk overbodig. Na de Tweede Wereldoorlog was er voor korte tijd nog sprake van één rijkskanselier namelijk Lutz Schwerin von Krosigk. Hij was de laatste rijkskanselier onder het korte bewind van Karl Dönitz die de onderhandelingen met de geallieerden voortzette.