Ridders van de Orde van de Tempeliers

afbeelding van P Geertsma

Tempeliers waren leden die behoorden tot de Orde van de Tempeliers. Deze orde werd ook wel Tempelorde genoemd en viel onder de Rooms Katholieke Kerk. Tempeliers waren monniken die binnen de Rooms Katholieke Kerk een speciale ridderorde vormden. De Orde van de Tempeliers werd rond het jaar 1130 officieel door de Rooms Katholieke Kerk erkend. In eerste instantie waren er weinig ridders aangesloten bij de Tempeliers maar dat aantal groeide met de jaren. Vanwege de steun van de Katholieke Kerk wist deze organisatie uiteindelijk zeer machtig te worden. De Rooms Katholieke Kerk gebruikte de Orde van de Tempeliers als ridders die Israël moesten veroveren van de moslims. Tempeliers droegen vaak rode kruizen op hun vaandels en schilden. De kruistochten die door Tempeliers werden uitgevoerd verliepen over het algemeen meer georganiseerd dan de kruistochten die door verschillende andere militaire groeperingen werden ondernomen. De Tempeliers wisten aanvankelijk veel successen te boeken in het voor hun Heilige Land. Nadat ze echter steden en dorpen hadden overwonnen op de moslims moesten ze deze ook bezet houden en dat was zeer moeilijk. Er ontstond vaak een tekort aan manschappen om de strijd verder voort te zetten. Vanwege de steeds grotere macht van de Tempeliers ontstond er ook steeds meer weerstand tegen deze organisatie. Ook de Rooms Katholieke Kerk keerde zich steeds meer van de Orde van de Tempeliers af. Ongeveer 200 jaar na de oprichting van deze Orde werden de Tempeliers ontbonden. Volgens de geschiedschrijving was Franse koning Filips de Schone de belangrijkste persoon die de Orde van de Tempeliers wilde ontbinden. Hij wilde namelijk geen paramilitaire organisatie op zijn grondgebied hebben en kon het geld van deze orde goed gebruiken voor zijn eigen schatkist. Een aantal belangrijke leiders van de Tempelorde werd doormiddel van martelingen gedwongen om bekentenissen af te leggen waarmee ze zichzelf zouden beschuldigen van afgoderij en andere ketterse bezigheden. De Rooms Katholieke Kerk was niet opgewassen tegen de Franse koning Filips de Schone en deed niet veel om de leden van de Tempelorde te redden.