psychologische keuring bij defensie

afbeelding van P Geertsma

De psychologische keuring bij defensie is voor een deel schriftelijk en voor een deel via een vraaggesprek met een psycholoog. Ik heb gehoord van verschillende militairen dat het psychologische onderzoek bij defensie niet zo veel voorstelt. De waarde van het psychologisch onderzoek is maar gering omdat het een momentopname is. Meestal zijn de deelnemers burgers en bekijken ze de vragen geheel anders dan militairen die een ander referentiekader hebben. Uiteindelijk zal de praktijk de beste selectie bieden. Sollicitanten doen er goed aan om tijdens het psychologisch onderzoek van defensie zo eerlijk mogelijk te zijn en niet gewenste antwoorden te geven om maar aangenomen te kunnen worden. Vroeg of laat loop je toch tegen de lamp.

Misschien moet de psychologische keuring bij defensie worden vernieuwd?