Psychologisch onderzoek en medisch onderzoek bij Defensie

afbeelding van P Geertsma

De Militaire keuring van Defensie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een psychologisch onderzoek. Na een goed afleggen van dat onderzoek volgt een lichamelijk onderzoek dat meestal op een andere dag zal plaatsvinden. Beide onderzoeken zijn compleet verschillend en worden door professionals uitgevoerd die door Defensie zijn aangetrokken om militair personeel te selecteren. De taken van militairen zorgen er voor dat een militair regelmatig onder stres moet werken en te maken heeft met psychische en lichamelijke belasting.

In het psychologisch onderzoek dat bij Defensie wordt gehouden komen verschillende karaktereigenschappen aan bod waaronder de eerder genoemde stresbestendigheid. Daarnaast wordt ook gekeken naar leiderschapsteilen en de rol die de kandidaat in een team zou kunnen innemen. Samenwerken is bij Defensie namelijk erg belangrijk. Het psychologisch onderzoek vindt plaats in Amsterdam en de deelnemers aan deze keuring moeten meestal de avond voor de keuring zich melden. Daarna zullen ze overnachten op de kazerne waar de keuring de volgende dag zal plaatsvinden.

Het eerste deel van het psychologisch onderzoek bij Defensie bestaat uit het invullen van een grote vragenlijst. Na het afronden van de vragenlijst volgt een interview met een psycholoog.

Wanneer het psychologisch onderzoek bij Defensie goed is afgerond zal een medisch onderzoek plaatsvinden. Het Medische onderzoek vind plaats in Amsterdam.

Kandidaten voor de medische keuring krijgen speciaal bericht van Defensie. In een brief worden ze op de hoogte gesteld van de datum en het tijdstip waarop de medische keuring zal plaatsvinden. De medische keuring is eigenlijk een lichamelijke keuring. De deelnemer aan deze keuring wordt op verschillende onderdelen getest. Zo worden de ogen, oren en de gewrichten medisch gekeurd. Daarnaast wordt ook de spierkracht en de conditie gemeten. Ook het vetpercentage komt aan bod.

Wanneer de deelnemer zowel de medische keuring als de psychologische keuring goed heeft afgerond volt er een gesprek. Tijdens dat gesprek wordt gekeken binnen welke functie de kandidaat als burger of als militair kan worden ingezet. Het is echter ook mogelijk dat de kandidaat voor een deel is afgekeurd. In dat geval kan hij of zij in een lager cluster worden ingedeeld. Dan zijn er weer andere mogelijkheden om alsnog een functie binnen de krijgsmacht te bemachtigen.