Project Nationaal Militair Museum

afbeelding van P Geertsma

Met het Project Nationaal Militair Museum worden verschillende militaire musea onder één stichting gebracht. In totaal moeten door dit project 6 musea worden samengevoegd. Het gaat hierbij om het Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg, het Legermuseum in Delft, Marinemuseum, Marechausseemuseum, Mariniersmuseum en het militaire Museum Bronbeek.

Hoewel de zes militaire musea worden samengevoegd in één stichting wil dat nog niet betekenen dat de verschillende musea ook daadwerkelijk bij elkaar worden ondergebracht. De verschillende musea hebben vaak zeer mooie locaties zoals bijvoorbeeld het Marinemuseum in Den Helder. Vooralsnog worden 2 musea samengevoegd. Dit zijn het Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg en het Legermuseum in Delft. Deze twee militaire musea worden samengevoegd tot één Defensiemuseum. Dit Defensiemuseum is te vinden op het zelfde terrein waar het Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg te vinden was.

Het Legermuseum van Delft wordt dus als het ware bij het Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg ondergebracht. Het nieuwe Defensie museum heeft hierdoor een bredere collectie. Daarnaast zal extra aandacht worden besteed aan de betekenis van de krijgsmacht voor de samenleving. Ook zullen er nieuwe en grote exposities komen van militair materiaal aan de buitenkant van het museumcomplex namelijk op het grote buitenterrein. Doormiddel van een nieuw programma en een hernieuwde indeling hoopt men meer interactie te krijgen met de bezoekers. De plannen van het Project Nationaal Militair Museum zijn ambitieus. Men verwacht met het nieuwe Defensiemuseum ongeveer 200.000 bezoekers per jaar te ontvangen.