Plunjebaal uit je dienstplichtperiode

afbeelding van P Geertsma

Veel oud-militairen kregen na afloop van hun dienstperiode hun plunjebaal met PSU mee naar huis. Officieel hebben alle Nederlandse militairen een bewaarplicht om hun PSU zo goed mogelijk te bewaren en indien nodig weer in te leveren of in gebruik te nemen wanneer ze weer worden opgeroepen om dienst te doen. Defensie ontwikkeld echter door de jaren heen steeds weer nieuwe militaire kleding en uniformen. Hierdoor is het niet altijd noodzakelijk om de oude militaire kleding te bewaren. Het militaire PSU dat nog stamt uit de tijd van de dienstplicht hoeft volgens Defensie niet meer onder de bewaarplicht te vallen. De oude egaal groene uniformen en veldkleding is al lang niet meer in gebruik. Op de site van de Koninklijke Marechaussee wordt aangegeven dat degene die deze uniformen en andere militaire kleding in bezit hebben deze als hun eigendom mogen beschouwen. Wanneer men de kleding weg wil doen is dat ook mogelijk zolang het maar goed gebeurd.