Pistolen kopen

afbeelding van P Geertsma

Pistolen zijn vuurwapens die met een hand kunnen worden afgevuurd. Ondanks dat worden veel pistolen afgevuurd terwijl de ene hand de andere hand ondersteund om zodoende gerichter te schieten. Pistolen zijn er in verschillende soorten en kalibers. In Nederland mogen pistolen worden gedragen door bevoegde personen die tot de politie of tot de Defensie behoren. Aan het dragen en gebruiken van pistolen zijn strenge regels gebonden. Wanneer politieagenten of militairen hun pistool trekken zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is kunnen ze al worden vervolgd door justitie.

Pistolen worden ook onder vergunning gebruikt bij schietsportverenigingen. Ook daar zijn strenge regels. Voordat iemand een vergunning krijgt wordt zijn dossier bekeken en wordt nagegaan of de persoon in aanraking is geweest met justitie en een strafblad heeft. Wanneer dat het geval is bestaat er de kans dat de persoon nooit in aanmerking komt voor het bezitten van een pistool of het deelnemen aan de schietsport.

Door de illegale handel in wapens zijn pistolen wijd verspreid onder verschillende criminele groeperingen. Gelukkig blijft het aantal vuurwapenincidenten in Nederland nog redelijk beperkt. Meestal worden vuurwapens tegen criminelen onderling gebruikt in plaats van tegen burgers. Het bezit van illegale vuurwapens is in Nederland strafbaar. In tegenstelling tot Amerika, waar vuurwapens vrij verkocht worden, is het in Nederland verboden om wapens te verhandelen tenzij er sprake is van vergunningen.

Door de grote hoeveelheid actiefilms en gangsterrap enz. oefenen wapens een grote aantrekkingskracht uit onder de jeugd van zowel Amerika als landen daar buiten. Het is verstandig om als overheid een duidelijk standpunt in te nemen ten opzichte van geweld en mensen die wapens en wapenbezit verheerlijken.