Persoonlijke eigenschappen voor Koninklijke Militaire School (KMS)

afbeelding van P Geertsma

Bij de Koninklijke Militaire School (KMS) wordt je opgeleid voor een leidinggevende functie in de vorm van onderofficier. Alle Nederlandse onderofficieren worden opgeleid aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Deze opleiding vindt plaats in Weert. Als sinds 1951 worden opleidingen aan de KMS geregeld via het opleidingsinstituut in Weert.

Je persoonlijke karaktereigenschappen zijn erg belangrijk voor een opleiding bij de KMS. Als onderofficier moet je namelijk goed verantwoordelijkheid kunnen dragen en mensen kunnen aansturen en corrigeren wanneer dat nodig is. Hiervoor heb je een bepaald overwicht nodig. Wanneer je nog nauwelijks werkerervaring hebt opgebouwd of nog geen baan binnen de defensie hebt vervuld kan het soms moeilijk zijn om geaccepteerd te worden door de ervaren militairen die onder je staan. Je moet daarom goed daadkrachtig en duidelijk overkomen. Daarnaast moet je kunnen omgaan met eventuele weerstanden zowel van hogere officieren als je ondergeschikten want een onderofficier is vaak een tussenschakel tussen de werkvloer en de hoger militaire top. Soms moet je daarom algemene beleidslijnen vertalen naar ‘taal van de werkvloer’. Het spreekt voor zich dat je flexibel moet zijn en je makkelijk kunt aanpassen aan mensen met verschillende rangen en standen. Communicatieve vaardigheden komen daarbij ook van pas want je zult vaak dingen moeten uitleggen en duidelijk maken. Omdat defensie een multiculturele organisatie is moet je ook kunnen omgaan met culturele verschillen tussen je collega’s en de maatschappij waarin je functioneert. Stressbestendigheid is zeer belangrijk omdat je ook uitgezonden kunt worden naar crisisgebieden. In die gebieden moet je onder wisselende omstandigheden goed het overzicht kunnen bewaren en je ‘hoofd koel houden’. Je collega’s moeten ook in die omstandigheden op je kwaliteiten kunnen vertouwen.

Besluitvaardigheid is in veel situaties een zeer belangrijke eigenschap omdat je in de praktijk regelmatig een goede beslissing moet nemen in wisselende situaties. Soms gaan dingen niet zoals je wilt in de praktijk terwijl je toch je taken goed moet afronden dan heb je doorzettingsvermogen nodig niet alleen voor jezelf maar ook als inspiratiebron voor anderen.
Tenslotte is ook discipline van groot belang voor een functie als onderofficier. Je werkt in een militaire organisatie die gebonden is aan verschillende regels die zowel vanuit de overheid als intern zijn afgesproken. Deze regels moet je naleven en voorleven. Het werk als onderofficier is een uitdaging die begint met de Koninklijke Militaire School (KMS)!