Personeelsbeleid binnen Defensie Nederland

afbeelding van P Geertsma

De Defensie van Nederland is een grote organisatie die bestaat uit ongeveer 70.000 burgers en militairen. De achtergronden van deze werknemers zijn verschillend. Zowel mannen als vrouwen kunnen een functie binnen Defensie bekleden. Ook mensen van allochtone afkomst kunnen zonder problemen solliciteren bij Defensie. De laatste jaren heeft de Nederlandse Defensie nog meer aandacht voor diversiteit. Net zoals de politie probeert ook Defensie een goede afspiegeling te vormen van de maatschappij. Een grote organisatie met verschillende medewerkers met uiteenlopende achtergronden is het resultaat van het wervingsbeleid van Defensie. Voor zover ik weet maakt Defensie niet veel gebruik van positieve discriminatie. Positieve discriminatie is volgens veel Nederlanders ook een vorm van discriminatie en zorgt er voor dat leden uit minderheidsgroeperingen worden voorgetrokken bij gelijke geschiktheid. Gelijke geschiktheid is overigens moeilijk aan te tonen en moeilijk objectief te bepalen. Defensie gebruikt daarom tijdens de keuring, die bestaat uit een psychologische keuring en een medische keuring, algemene richtlijnen waaraan de kandidaten moeten voldoen.
Wanneer iemand eenmaal binnen Defensie aan de slag is zijn er verschillende mogelijkheden voor de militair of burger om zichzelf of haarzelf verder te ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk om hierbij een keuze te maken tussen het ontwikkelen binnen Defensie of een ontwikkeling die georiënteerd is op de burgermaatschappij. Het personeelsbeleid van Defensie is vrij breed en kan daardoor in redelijke mate op elk personeelslid worden afgestemd.