Personal coach voor leidinggevende functies binnen Defensie

afbeelding van P Geertsma

Goed leiderschap is erg belangrijk tijdens een militaire missie die door Defensie wordt uitgevoerd in het buitenland. Door goed leiderschap en een goede communicatie kunnen troepen namelijk effectiever worden aangestuurd en sneller ingrijpen wanneer de situatie dat vereist. Bij de Koninklijke Landmacht zijn veel onderofficieren en officieren aanwezig die over goede leiderschapskwaliteiten beschikken. Deze hebben ze onder andere ontwikkeld op de Koninklijke Militaire School en de Koninklijke Militaire Academie. Ondanks deze goede opleidingen is het volgens het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) belangrijk dat de leidinggevende militairen zich nog verder ontwikkelen zodat ze hun functie en bijbehorende verantwoordelijkheden nog beter kunnen dragen. In 2009 worden een aantal verschillende plannen uitgevoerd ter verbetering van de begeleiding en ontwikkeling van leidinggevenden die tot het Commando Landstrijdkrachten behoren.

Zo wordt onder andere een personal coach ingevoerd binnen het CLAS. Deze persoonlijke coach moet nog binnen 2009 binnen het CLAS worden ingezet om leidinggevenden te ondersteunen bij hun groei in hun functie en professionaliteit. De personal coach doet zijn of haar ondersteuning voornamelijk door middel van gesprekken en bied ondersteuning doormiddel van een competentiegerichte benadering. Door een oplossingsgerichte begeleiding met aandacht voor persoonlijke competenties hoopt het CLAS de kwaliteit van haar leidinggevenden nog verder te vergroten. De personal coach is overigens niet hoger in rang dan de leidinggevende die wordt ondersteund. De samenwerking tussen coach en leidinggevende is op basis van gelijkwaardigheid. Een coach komt echter wel uit het leger maar de afdeling kan sterk verschillen.