Paul Anton Wilking Pistolen Paultje

afbeelding van P Geertsma

Paul Anton Wilking is beter bekend als Pistolen Paultje.Hij werd geboren in Amsterdam op 19 april 1924. Tijdens zijn leven werd Paul Wilking sterk aangetrokken tot wapens. Toen na een aantal jaar de Tweede Wereldoorlog uitbrak nam hij deel aan een verzetsgroep. Paul Wilking werd sectiecommandant van de verzetsgroep en richtte zich met name op het stelen van wapens van de Duitsers. Door zijn activiteiten werd hij ook wel Pistolen Paultje genoemd.Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Pistolen Paultje echter verraden en gevangen genomen door de nazi’s. Na drie maanden gevangschap werd hij echter bevrijd.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Pistolen Paultje een leven waarin de handel in wapens centraal stond. Hoewel er veel vermoedens bestaan dat hij banden had met de criminele wereld is er echter weinig van bewezen. Pistolen Paultje zou daarnaast wapens hebben verkocht aan verschillende landen zoals Griekenland, Algerije, Congo, Guatemala, Cuba en Angola. Door deze wapenhandel raakte Pistolen Paultje regelmatig in opspraak omdat de landen aan wie hij de wapens verkocht dikwijls dubieus waren in de ogen van de Nederlandse overheid en haar bondgenoten.

In 1961 werd Paul Anton Wilking veroordeeld tot een celstraf van negen maanden omdat hij in gestolen wapens zou hebben gehandeld. Daarnaast kreeg hij een boete van drieduizend gulden.

Na deze veroordeling stropte het uitbundige leven niet van Paul Anton Wilking alias Pistolen Paultje. Hij kreeg veel vrienden in de Nederlandse showbis en zette zich in tegen dierenmishandeling. Dat laatste deed hij onder andere door een soort knokploeg op te richten die fysiek geweld toepaste op personen die schuldig waren bevonden aan het mishandelen van dieren. Deze knokploeg kreeg de naam: "Organisatie ter Bestrijding van Wreedheden jegens het Dier".

In maart 2002 kwam hij nog in het nieuws omdat hij door Peter R. de Vries werd beschuldigd van het handelen in vervalsingen van de schilderijen van Herman Brood. Naarmate Paul Anton Wilking ouder werd verdween hij steeds meer uit het nieuws. Op 7 februari 2005 overleed hij in Amsterdam op de leeftijd van tachtig jaar.