Opleiding tot militair bij Nederlandse Defensie

afbeelding van P Geertsma

Militaire opleidingen zijn binnen Defensie volop aanwezig. Defensie investeert veel in opleidingen voor haar personeel. Dat moet ook wel want de functies en taken van militair personeel zijn erg belangrijk en kunnen gevolgen hebben voor vele mensenlevens. Een goede training en goede opleidingen zijn daarom belangrijk. Daarnaast verschilt het militaire leven nogal van het burgerleven. Een Algemene Militaire Opleiding, die ook wel wordt afgekort met AMO, moet er voor zorgen dat burgers de basiselementen van het beroep militair aanleren. Daarnaast zijn er nog verschillende andere opleidingen binnen Defensie aanwezig om de militair voor te bereiden op een specifieke functie. Ook kunnen militairen voor specifieke taken een training of opleiding krijgen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan parachutistenopleidingen of opleidingen om te duiken of te klimmen. Voor grote militaire missies in het buitenland worden eveneens opleidingen door Defensie aangeboden. Hierdoor leren militairen omgaan met culturele verschillen die ze kunnen tegenkomen in het buitenland. Deze trainingen zijn onder andere al gegeven voor de militaire missies nar Irak en Afghanistan. Ondanks de trainingen kun je nog steeds niet geschikt zijn voor de functie militair. Dat komt helaas pas vaak in de praktijk aan het licht. Uiteindelijk is het militair zijn een functie en het werk van militairen valt niet altijd mee. Gelukkig sta je er niet alleen voor want er zijn altijd collega's op wie je kunt steunen wanneer je het moeilijk hebt.