Oorlogspropaganda is nooit objectief

afbeelding van P Geertsma

Propaganda is erg belangrijk voor het voeren van een effectieve oorlog. Oorlogspropaganda is in veel gevallen anders dan standaard propaganda van bijvoorbeeld politieke partijen. In oorlogspropaganda wordt namelijk een land of een volk als vijand aangewezen en moet met proberen het hele volk zo ver te krijgen om tegen die vijand of vijanden te strijde te trekken. Oorlogspropaganda is trouwens vaak misleidend. In veel oorlogspropaganda wordt de vijand vaak extra slecht afgeschilderd en wordt de dreiging van de vijand vaak uitvergroot. Denk hierbij aan de propaganda die de nazi’s over hun buurlanden verspreiden en de propaganda die Amerika soms laat zien in hun oorlog tegen terroristen. Propaganda is in mijn ogen altijd wat gekleurd en nooit objectief.