Oorlogsmisdadigers nog berechten?

afbeelding van P Geertsma

Soms hoor je of lees je in het nieuws dat er nog oorlogsmisdadigers uit de tweede wereldoorlog zijn gevonden. Deze mannen zijn vaak op hoge leeftijd en hebben vaak een aantal lichamelijke problemen. De misdaden die zij hebben begaan vonden meer dan 50 jaar gelden plaats. Dat neemt niet weg dat voormalig SS-ers, NSB'ers en andere leden die tot de nazibeweging hoorden zeker ernstige misdrijven hebben gepleegd. Moeten deze oorlogsmisdadigers ondanks hun hoge leeftijf nog worden gestraft of kan de Nederlandse overheid hen gratie verlenen?