Oorlogsmisdaden van de geailleerden?

afbeelding van P Geertsma

Wanneer men het over oorlogsmisdaden heeft kijkt men vaak naar de nazi's en de japanners. Dat is ook terecht want die landen zijn de oorlog ook begonnen en toonden daarnaast veel agressie tegen landen en mensen die ze minder waard vonden dan hun eigen land en bevolking. Door deze houding werden er veel mensen door de nazi's en japanners uitgeroeid. De overwinnaars van de tweede wereldoorlog waren de geailleerden. Deze hebben tijdens het proces van neurenberg verschillende oorlogsmisdadigers gestraft.

Maar wie kijkt echter naar de misdaden van de geailleerden zelf? De Russen die ook tot de geailleerden behoorden hebben zich in veel gevallen ook niet als 'nette soldaten' gedragen en vergrepen zich ook aan vrouwen in onder andere Berlijn. Zijn de soldaten die zich aan dit soort dingen hebben schuldig gemaakt ook berecht? Naar mijn mening werd door het proces van Neurenberg te veel de aandacht gevestigd op de misdaden van Duitsland. Wanneer de geailleerden echt een eerlijke berechting zouden hebben doorgevoerd dan zouden ze ook eigen mensen moeten hebben berecht.