Oorlog in verschillende soorten

afbeelding van P Geertsma

Oorlog is een toestand waarin landen of bevolkingsgroepen in strijd met elkaar leven. Een oorlog kan verschillende oorzaken hebben. Toch draait het in de meeste oorlogen om het vergroten van macht en invloed van een bepaalde partij ten koste van een andere partij. Vrijwel alle oorlogen beginnen dan ook duidelijk door één partij die een ultimatum vaststelt met een oorlogsdreiging. In een ultimatum staan vaak eisen waaraan de andere partij moet voldoem om een oorlog te voorkomen. Door een ultimatum kan de oorlogsdreiging afnemen indien deze wordt ingewilligd. Een ultimatum waaraan niet wordt voldaan kan de oorlogsdreiging echter verhogen. Wanneer er eenmaal een strijd uitbreekt zullen alle strijdende partijen proberen zoveel mogelijk terreinwinst te boeken.

Oorlogen vinden echter niet alleen tussen landen plaats, ze kunnen ook binnen de landsgrenzen plaatsvinden. Onderlinge conflicten tussen burgers kunnen indien ze massaal uit de hand lopen leiden tot burgeroorlogen. In burgeroorlogen vinden vaak bloedige gevechten plaats tussen etnische groepen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

Naast burgeroorlogen is er ook nog de term Wereldoorlog. Deze oorlogen vinden plaats wanneer meerdere landen tegelijk met elkaar in oorlog zijn. Er moet dan sprake zijn van een strijd waarbij in ieder geval een aantal van de sterkste landen van de wereld betrokken zijn. In wereldoorlogen vallen vaak grote hoeveelheden slachtoffers omdat deze oorlogen op grote schaal plaatsvinden. In de twintigste eeuw vonden twee wereldoorlogen plaats.

Na een oorlog vinden er vaak onderhandelingen plaats over vrede. De partij die heeft ‘gewonnen’ legt zijn eisen voor de vrede op aan de partij die heeft verloren. In een vredestijd kan echter wel weer een nieuwe oorlog worden gestart. Dit gebeurt vooral wanneer er 'onvrede' heerst over de voorwaarden waarmee de oorlog werd stopgezet.