Oorlog in Afghanistan

afbeelding van P Geertsma

Inleiding oorlog in Afghanistan
De oorlog in Afghanistan is al weer een aantal jaar bezig. Inmiddels is een groot deel van Afghanistan onder controle door de Amerikanen en hun bondgenoten. Sollicitanten die solliciteren naar een gevechtsfunctie binnen de Nederlandse krijgsmacht moeten rekening houden dat ze uitgezonden kunnen. Op dit moment is Afghanistan de regio waar de meeste Nederlandse militairen naar uitgezonden kunnen worden om daar deel uit te maken van een vredesmissie. Het is op zich een goede zaak dat er nog steeds internationale militairen aanwezig zijn om de stabiliteit onder andere in de Afghaanse regio Uruzgan te bevorderen.

Oorzaak oorlog Afghanistan
De oorlog in Afghanistan werd uitgevoerd in het kader van de War on Terror die de Amerikanen hebben gelanceerd nadat ze de gevolgen had ondervonden van de terroristische aanslagen op 11 september 2001. De aanslagen 11 september 2001 hadden een diepe indruk nagelaten op de Amerikaanse bevolking en de bevolking van verschillende landen. Het World Trade Centre New York werd vernietigd en het Pentagon werd ernstig beschadigd. Amerika deed onderzoek naar de daders van deze terroristische aanslagen. Al spoedig kwam men er achter dat de daders banden hadden met het Al Qaida-netwerk. Dit netwerk wordt geleid door Osama Bin Laden. De gevolgen van de aanslagen met de gekaapte passagiersvliegtuigen zorgde er voor dat Amerika de leidinggevende figuren van het Al Qaida-netwerk wilde opsporen en uit de weg ruimen. Het Al Qaida-netwerk werd de vijand in de oorlog tegen het internationaal terrorisme.

Al Qaida bleek vooral vanuit Afghanistan geleid te worden. Daar had ze veel banden met de dictatuur van de Taliban-regering in Afghanistan. De Taliban wilde Amerika niet ondersteunen bij de strijd tegen Al Qaida. De Taliban-regering had haar regering in de hoofdstad van Afghanistan namelijk Kabul. Ze spraken openlijk hun steun uit over Al Qaida. Hierdoor werden de leden van de Taliban door de Amerikaanse regering beschouwd als medeplichtig. Amerika bond de strijd aan tegen de Taliban. Na eerst politieke druk uit te oefenen kwam het ook tot een daadwerkelijke strijd.

Operatie Enduring Freedom
Amerika besloot openlijk de strijd aan te gaan met de Taliban en de Al Qaidaleden die in Afghanistan aan de macht waren. De militaire operatie die tegen deze groeperingen werd gestart kreeg de naam Operatie Enduring Freedom (OEF). De militaire operatie werd uitgevoerd door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië richtten. Operatie Enduring Freedom (OEF) ging van start op 7 oktober 2001. Het werd een korte maar hevige strijd om bepaalde Talibanbolwerken. Al spoedig werd de Taliban verdreven uit alle bevolkte gebieden. Een aantal leden van de Taliban hield zich echter schuil in onherbergzame gebieden. Daarnaast verdwenen Talibanleden door zich te verstoppen tussen de burgerbevolking. Naast een aantal kopstukken van de Taliban werden ook een aantal leden van Al Qaida gevangen genomen. Osama Bin Laden werd echter niet gevonden. Tot op heden zijn er verschillende leden van de Taliban en Al Qaida in Afghanistan aanwezig.

Hoe nu verder in Afghanistan
De oorlog is nog niet volledig gewonnen. Het is daarom van belang dat er nog steeds Nederlandse militairen en andere militairen van VN-bondgenoten deelnemen aan de vredesmissie in Afghanistan. Of het echt een Enduring Freedom in Afghanistan gaat worden is nog maar de vraag. De democratie is nog maar in de beginfase en de angst en weerstand onder de bevolking maken Afghanistan tot een politiek erg moeilijk te besturen land. De kans dat er nieuwe stamhoofden aan de macht komen is nog steeds aanwezig. Om de stabiliteit te bevorderen wordt de huidige interim-regering in Afghanistan ondersteund door de Veiligheidsraad. Hiervoor heeft de Veiligheidsraad een speciale afdeling opgericht. Deze afdeling draagt de naam: International Security Assistance Force (ISAF).