Nieuwe Amerikaanse oorlog tegen Iran?

afbeelding van P Geertsma

Iran probeerd regelmatig Amerika te provoceren door te beweren met een atoomwapen bezig te zijn en felle taal uit te slaan tegen Amerika. Hoewel Iran en Irak nooit elkaars echte vrienden zijn geweest lijkt het er nu op dat de regering in Iran de situatie in Irak wil gebruiken om Amerika verder uit te dagen en misschien te verleiden tot een nieuwe langdurige en slopende oorlog. Op dit moment gaan er nog regelmatig gewapende personen van Iran naar Irak toe om te vechten tegen Amerikaanse soldaten en eenheden die met de Amerikanen samenwerken. Zouden deze gewapende personen misschien tot de legertroepen van Iran behoren? Wie zal het zeggen. Het zal mij niets verbazen dat deze situatie nog eens tot een oorlog zou kunnen lopen. Iran doet immers zelf ook niets om de terorristen die binnen haar grenzen leven uit te roeien. De regering in Iran is radicaal geworden in plaats van gematigd. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.