Nederlandse veteranenonderscheidingen

afbeelding van P Geertsma

Zolang er oorlogen zijn zolang zijn er ook veteranen. Veteranen hebben vaak het nodige meegemaakt tijdens hun dienstjaren. Zowel veteranen van vroeger als veteranen uit latere jaren hebben vaak deelgenomen aan verschillende krijgshandelingen. Uit respect en blijk van waardering zijn er in Nederland verschillende veteranenonderscheidingen aanwezig. Hieronder volgt een opsomming van een aantal van deze onderscheidingen. Deze onderscheidingen zijn o.a. van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Daarnaast zijn er onderscheidingen van andere verenigingen van veteranen:

Het Bondskruis van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers
De Bondsmedaille voor meerjarig lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers
De Bondsmedaille van de Bond van Wapenbroeders
Het Borstkruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers
Het Erekruis voor Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders
Het Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht "Je Maintiendrai" 1903
Het Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis"
Het Borstkruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers 1940-1945
Het Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren 1960
Het Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legioen Nederland 1983-1986
Het Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders 1986
Het Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders-Veteranen Legion Nederland