Het Nederlandse Operational Mentoring and Liason Team vertrekt

afbeelding van P Geertsma

De Nederlandse militairen trekken langzamerhand terug van de missie in Afghanistan. Dit terugtrekken uit een missie is een taak die zorgvuldig moet gebeuren. Verschillende andere militaire afdelingen van andere landen nemen de taken van de Nederlandse militairen over.

Het Nederlandse Operational Mentoring and Liason Team (OMLT) verdwijnt ook uit Afghanistan. Haar taak was het opleiden, trainen en adviseren van Afghaanse militairen. Hierdoor zou Afghanistan een goede militaire macht kunnen opbouwen zodat de staat beschermd kon worden tegen antidemocratische invloeden zoals de van de Taliban. De taken van het Nederlandse Operational Mentoring and Liason Team worden vanaf juni 2010 uitgevoerd door de Australische Mentoring Task Force (MTF).