Nederlandse Missie Kunduz Afghanistan

afbeelding van P Geertsma

Na vele gesprekken is er uiteindelijk een meerderheid ontstaan in de Tweede Kamer voor de missie naar Kunduz in Afghanistan. De genoemde missie zal een geïntegreerde politietrainingsmissie worden waarbij er niet bijgedragen zal worden aan militaire acties tegen vijandelijkheden in de regio. CDA, VVD, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de SGP stemden uiteindelijk in. Verschillende partijen vonden het met name van belang dat het om een civiele missie ging. Daarnaast werd ook afgesproken dat de missie juist langer moest worden. In totaal zou de missie 18 weken moeten duren. Dit zou de kwaliteit van de missie ten goede komen. De praktijkbegeleiding die wordt verzorgd door de zogenoemde Police Operational Mentor and Liaison Team’s (POMLT’s) zal minimaal 5 maanden duren. In totaal zullen 545 personen aan de missie deelnemen vanuit Nederland. Daarnaast worden 4 F-16 gevechtsvliegtuigen ingezet voor eventuele luchtsteun wanneer dat nodig is. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de reeds aanwezige Duitse troepen. Door deze samenwerking kan Nederland rekenen op steun wanneer haar mensen worden aangevallen.