Nederlandse militairen op missie in Buitenland in NAVO of VN verband

afbeelding van P Geertsma

De Defensie van Nederland werkt samen met andere krijgsmachten van bondgenoten. Dit gebeurt in internationale samenwerkingsverbanden zoals de NAVO en de VN. Deze internationale samenwerking schept ook verplichtingen. Zo kunnen bondgenoten van Nederland een beroep doen op deelname van Nederlandse militairen voor bijvoorbeeld vredesmissies en het verlenen van humanitaire hulp. De Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke luchtmacht en marechaussee kunnen hierdoor worden ingezet over de hele wereld ter ondersteuning van uiteenlopende missies. Natuurlijk heeft de Nederlandse politiek wel invloed op de deelname aan missies. De Nederlandse politiek overlegd samen met de krijgsmacht en diverse adviseurs over de inzet van militair personeel. Per 7 juli 2010 leverde Nederland in totaal 2617 functies voor missies in het buitenland. De daadwerkelijke invulling van deze functies kan afwijken. In verband met verlof en andere omstandigheden kunnen minder militairen hebben deelgenomen dan het geraamde aantal functies. Militairen lopen in Nederland de kans om uitgezonden te worden. Met name militairen die getraind zijn voor gevechtsfuncties worden regelmatig in hun militaire loopbaan uitgezonden. Tijdens de sollicitatieprocedure en de daadwerkelijke training van de militairen wordt goed voorgelicht over de gevaren en omstandigheden met betrekking tot missies in het buitenland. De cultuur, taal en mentaliteit van mensen in crisisgebieden is vaak compleet anders dan de militairen gewend zijn. Een goede training is daarom van belang. Ondanks dat zijn er wel gevaren voor deelnemende militairen. De bermbommen die bijvoorbeeld in Afghanistan regelmatig slachtoffers maken vormen een gevaar wat moeilijk te beteugelen is. Ook kunnen sluipschutters onverwacht toeslaan. Hierdoor ontstaat een psychologische druk die militairen pas op een missie echt kunnen ervaren. Hierop kan moeilijk goed getraind worden in nagebootste situaties. Daarom bestaat de kans dat militairen tijdens een missie in een crisisgebied pas echt achter de spanning en stress komen waar ze dagelijks mee te maken krijgen. Hierdoor kunnen de militairen zelf psychologische problemen krijgen. Dat is erg jammer maar in mijn ogen moeilijk te voorkomen. Er zijn echter ook veel militairen die de stress en spanning goed weten te verwerken. Je zit met je maten op missie natuurlijk allemaal in dezelfde situatie en daar kun je het met elkaar over hebben. Niemand begrijpt je beter dan de mensen die hetzelfde meemaken als jou.