Nederlandse militairen die zich misdragen in het Buitenland

afbeelding van P Geertsma

Wanneer je kiest voor een baan bij de overheid is de kans groot dat je met vertrouwelijke informatie moet omgaan. Men heeft bepaalde verwachtingen van mensen die in overheidsdienst werken. In ieder geval ben je als medeweker bij de overheid een vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid. Dit lijkt voor de hand te liggen, maar als je de praktijk bekijkt zou je tot andere conclusies kunnen komen. Militairen die zich misdragen tijdens trainingen in het buitenland zijn de laatste jaren regelmatig in het nieuws geweest. Dit is natuurlijk een vervelende ontwikkeling. Toch valt het aantal incidenten bij een nauwkeurig onderzoek echt wel mee. Het is niet zo dat het iedere maand weer ‘raak’ is. Daarnaast vinden de incidenten vaak plaats in uitgaansgelegenheden waar het maar de vraag is wie daadwerkelijk is begonnen met de agressie. Nederlandse militairen komen net als alle andere betrokken militairen voor hun kameraden op. Wanneer ze als enige ‘buitenlandse militairen’ aanwezig zijn in een uitgaansgelegenheid is het logisch dat ze elkaar helpen wanneer één van hen problemen heeft. Dat hierdoor de conclusie wordt getrokken dat de hele groep militairen zich heeft misdragen is naar mijn mening te kort door de bocht. Daarnaast is het zo dat militairen wel in het nieuws komen wanneer ze betrokken zijn bij schermutselingen terwijl andere Nederlandse werknemers van particuliere bedrijven die in het buitenland betrokken zijn bij kleine vechtpartijen totaal aan de aandacht van de media ontsnappen.

Bouwvakkers, metaalbewerkers, medewerkers in de off-shore enz. kunnen allemaal wel betrokken raken met ruzies onderling of met andere mensen die al dan niet tot de locale bevolking behoren. Omdat deze mensen in mindere mate de overheid vertegenwoordigen wordt er minder de nadruk gelegd op eventuele misdragingen van deze groepen in het buitenland. Militairen zijn voor de media daarentegen een interessanter object.

Voor zover ik weet worden Nederlandse militairen goed getraind. Dat is ook logisch want Nederland heeft een beroepsleger. Je kunt nog zo goed getraind zijn, als mensen zich tegen je keren heb je er natuurlijk weinig aan om je te beroepen op je professionele houding. Soms moet je in de tegenaanval. Dit neemt natuurlijk niet weg dat een Nederlandse militair op elke uitnodiging tot gevecht moet ingaan. Het meest proffesionele is natuurlijk uitpraten en een escalatie voorkomen. Hierin zijn militairen ook getraind.