Nederlandse Luchtmobiele brigade aantrekkelijk voor sollicitanten

afbeelding van P Geertsma

De Luchtmobiele brigade is een onderdeel van de Koninklijke Landmacht in Nederland. Deze eenheid is, in tegenstelling tot andere militaire eenheden binnen de Nederlandse krijgsmacht, nog vrij jong. De Luchtmobiele brigade ontstond aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Dit werd de 11e luchtmobiele brigade. Omdat de luchtmobiele brigade als doel had om vanuit de lucht te worden ingezet besloot de Koninklijke Luchtmacht een aantal helikopters ter beschikking te stellen. Zodoende werd de Tactische Helikoptergroep in het leven geroepen. Deze ondersteunende eenheid beschikt over 13 middelzware en 17 lichte transporthelikopters. Naast deze helikopters, die voornamelijk voor vervoer worden gebruikt, zijn er ook 30 gevechtshelikopters beschikbaar gesteld. De naam voor deze helikopters gezamenlijk is de 11e Air Manoeuvre Brigade.

Luchtmobiele troepen zijn anders dan andere militaire eenheden. Ook de soldaten hebben wereldwijd een andere 'traditie' dan de rest van de grondstrijdkrachten. Militairen van de Nederlandse, Amerikaanse en Britse luchtmobiele troepen zijn te herkennen aan de rode baret. Daarom worden ze ook wel rode baretten genoemd. In het legerjargon wordt dat vaak veranderd in 'aardbeien' vanwege de rode kleur.

Luchtmobiele eenheden worden voornamelijk ingezet met transporthelikopters die worden ondersteund door gevechtshelikopters zoals de Apache. Overigens worden deze eenheden niet alleen via helikopters ingezet. Ze worden ook net zoals andere landmachteenheden met YPR's en vrachtwagens vervoerd.

Door de snelle manier van inzetten met helikopters zijn de troepen erg 'mobiel' en kunnen ze op verschillende terreinen worden ingezet onder verschillende omstandigheden. Ze zijn daardoor erg geschikt voor hit-and-run acties maar minder geschikt om langdurig verdedigend werk te leveren. Nederlandse leden van de luchtmobiele brigade worden regelmatig naar crisisgebieden uitgezonden. Ze worden hier goed voor getraind. Omdat de luchtmobiele brigade een 'speciale eenheid' vinden veel sollicitanten het aantrekkelijk om juist voor díe eenheid bij defensie te solliciteren.