Nederlandse Landmacht is een Koninklijke Landmacht

afbeelding van P Geertsma

De Nederlandse Landmacht is een krijgsmachtonderdeel dat zich richt op de strijd over land. Omdat Nederland een vorstenhuis heeft dat altijd nauw verbonden is geweest met de krijgsmacht wordt de Landmacht ook wel de Koninklijke Landmacht genoemd. In veel emblemen en vlaggen zie te tekens waaraan je duidelijk kunt merken dat de Koninklijke Landmacht waarde hecht aan haar tradities en haar verbondenheid met het koningshuis. Het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied dat ook tijdens veel militaire plechtigheden wordt gespeeld door het militaire muziekkorps van de Landmacht.

De verbondenheid van de Landmacht met het vorstenhuis begon al in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Daar gaat het Wilhelmus eigenlijk ook over. Willem van Oranje was de eerste telg van Oranje die zich inzette voor de bevrijding van Nederland die onder druk stond van Spanje. Na deze stevige onafhankelijkheidsstrijd, die door Willem van Oranje en later ook zijn zoons werd geleid, werd Nederland losgemaakt van het Spaanse Rijk van Filips II. Het Nederlandse leger bleef echter nog steeds de Hollands Leeuw doorvoeren in haar emblemen.

Op dit moment heeft de Koninklijke Landmacht nog steeds een bepaalde verbondenheid met het vorstenhuis. Het Nederlandse vorstenhuis kan echter geen officiële beslissingen uitvaardigen zoals dat vroeger wel kon. De Nederlandse Landmacht is nu afhankelijk van de politiek.