De Nederlandse Krijgsmacht

afbeelding van P Geertsma

De Nederlandse Krijgsmacht is net zoals alle ander krijgsmachten in de wereld een militaire organisatie ter verdediging van het Nederlandse grondgebied en het grondgebied van haar bondgenoten.

In Artikel 97 van de Nederlandse Grondwet staan de taken van de Nederlandse krijgsmacht beschreven. Deze beschrijving is als volgt:

    "T.b.v. de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht. "

De krijgsmacht heeft een belangrijke taak of beter gezegd taken. Om deze taken goed uit te voeren is communicatie en organisatie van groot belang. Vroeger werd de Nederlandse krijgsmacht opgedeeld in krijgsmachtdelen. Nu worden deze delen operationele commando’s genoemd. Nederland heeft in totaal drie van deze operationele commando’s. Dit zijn:

Commando Landstrijdkrachten CLAS : dit was voorheen de Koninklijke Landmacht. De Koninklijke Landmacht vormde de landstrijdkrachten van het Nederlandse leger.

Commando Luchtstrijdkrachten CLSK : dit was voorheen de Koninklijke Luchtmacht. De Koninklijke Luchtmacht vormde de strijdkrachten die oorlog voeren in de lucht voor het Nederlandse leger.

Commando Zeestrijdkrachten CZSK : dit was voorheen de koninklijke marine die de zeestrijdkrachten vertegenwoordigde van het Nederlandse leger.

Deze drie operationele commando’s moeten er voor zorgen dat Nederland en haar bevolking wordt verdedigd tegen aanvallen van buitenaf en van binnen uit. Door de samenwerking met andere landen is de taak van de Nederlandse krijgsmacht ook verbreed. Nederlandse militairen worden nu ook getraind om in het buitenland vredesmissies uit te voeren en ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld voedsel verspreiden door hulporganisaties.

Door deze verandering in taken en verantwoordelijkheden wordt er ook extra aandacht aan de opleiding en training van militairen besteed. Naast een goede keuring zijn er nog tal van andere aspecten waarmee de Nederlandse krijsmacht de kwaliteit van haar personeel naar een zo hoog mogelijk niveau wil brengen. Nederland heeft namelijk een beroepsleger omdat er geen sprake meer is van dienstplicht. Hierdoor heeft Nederland wel een gemotiveerde krijgsmacht. Dat neemt overigens niet weg dat sommige militairen wel gedemotiveerd van vredesmissies kunnen terugkomen.