Nederlandse basis in Seedorf

afbeelding van P Geertsma

De commandant van de 41e Gemechaniseerde Brigade gaf in 2006 het commando tijdens de sluiting van de Nederlandse basis Seedorf terug aan de Commandant Landstrijdkrachten.

Defensie besloot al in 2003 om deze basis te sluiten. Dit deed ze als bezuinigingsmaatregel om de kosten voor defensie te beperken. Honderden militairen protesteerden tegen deze maatregel.

De redenen hiervoor waren het instorten van de huizenprijzen en natuurlijk ook het feit dat ze gehecht waren aan deze basis. Ook Duitsers vonden het jammer dat de Nederlanders wegtrokken omdat ze zo een belangrijke bron van inkomsten misliepen. Uiteindelijk was het in 2006 zo ver de deuren gingen voorgoed dicht voor het Nederlandse leger. Een boek werd afgesloten.

Duitsland nam de basis in Seedorf over. Daarvoor krijgt Nederland in ruil de mogelijkheid om met militaire eenheden te oefenen op aparte oefenlocaties in Duitsland.

Ondanks dat blijft het natuurlijk jammer dat Seedorf is gesloten. Seedorf was al sinds het begin van de koude oorlog door Nederlanders in gebruik genomen. Nu het Rode gevaar uit het Oorsten is geweken kunnen de Nederlandse troepen weer in Nederlandse kazernes worden ingezet. Wat blijft is slechts een herinnering......