Nederlandse Artillerie Museum en de geschiedenis van de Artillerie

afbeelding van P Geertsma

De Artillerie is een onderdeel van de Koninklijke Landmacht. De artillerie bestaat niet alleen uit kannonnen maar is in feite een heel breed krijgsmachtonderdeel. Sinds de uitvinding van het buskruit ontwikkelde de artillerie zich steeds meer en werd haar vuurkracht steeds groter. De oudste vuurmonden werden aan de voorkant geladen. Toen echter het achterlaadgeschut werd ingevoerd en het geschut werd voortgetrokken door motoren nam de ontwikkeling van de artillerie een behoorlijke vlucht. Al spoedig kwam de veldartillerie op rupsbanden te staan en werden zelfs grote vuurmonden op het spoor geplaatst. We hebben het hier echter alleen nog over veldartillerie.

Er zijn ook andere vormen van artillerie zoals scheepsartillerie, kustartillerie, vestingartillerie, bergartillerie en ga zo maar door. In het Nederlandse Artillerie Museum op de Legerplaats bij Oldebroek kunt u alles vinden over de roemrijke geschiedenis van de Nederlandse Artillerie.