Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Den Haag

afbeelding van P Geertsma

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag is een onderzoekscentrum dat speciaal gericht is op de Nederlandse militaire geschiedenis. Het onderzoekscentrum richt zich zowel op de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marine en alle krijgsmachtonderdelen die daar binnen vallen. De informatie over de militaire geschiedenis van Nederland gaat terug tot de Tachtigjarige Oorlog. Vanaf die tijd tot heden is vrijwel alle militaire geschiedenis gedocumenteerd in het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Om de geschiedenis van het Nederlandse leger goed te illustreren heeft het NIMH zeer veel boeken, foto’s, kaarten en andere documenten ter beschikking. Daarnaast zijn er verschillende oude films te vinden. Met name over de periode rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog is veel informatie te vinden. Ook de periode van de KNIL in Nederlands-Indië komt uitgebreid aan bod.

Wanneer iemand vragen heeft over de krijggeschiedenis van Nederland kan men ene mail sturen naar de NIMH. De vragen zullen indien mogelijk worden behandeld.