Nederland en haar krijgsmacht en vredesmissies

afbeelding van P Geertsma

Nederland en haar krijgsmacht werken samen met verschillende andere landen over de hele wereld om vredesmissies uit te voeren. Door samen te werken met verschillende internationale bondgenoten heeft Nederland verplichtingen die ze moet nakomen. Zo heeft de Nederlandse overheid ook bepaalde verplichtingen aan internationale organen. Wanneer deze internationale organen Nederland verzoeken om een bijdrage te leveren aan een missie dan heeft Nederland de morele verplichting om gehoor te geven aan dit verzoek tenzij er gegronde redenen zijn om het verzoek niet in te willigen. Daarnaast kan Nederland zelf ook een eigen verzoek indienen om bij te dragen aan een missie. De Europese organen: de Europese Unie en de West-Europese Unie (WEU) kunnen een beslissing nemen tot een vredesmissie. Daarnaast kunnen de internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN) en NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) ook een beslissing nemen tot een vredesmissie. De hiervoor genoemde instanties bestaan uit leden die uit verschillende landen afkomstig zijn. Beslissingen worden doorgaans democraties genomen.