Nazi's maakten misbruik van beurscrash in 1929

afbeelding van P Geertsma

De beurskrach van 1929 wordt ook wel beurscrash genoemd. De beurs van de Amerikaanse stad New York stortte in. Dit had grote gevolgen voor de economieën van de rest van de wereld. Ook in Europa ging de economische situatie ernstig achteruit. Duitsland had ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog en de herstelbetalingen die ze moest doen ten gevolge van het Verdrag van Versailles een zeer slechte economische positie. Net toen deze positie in 1928 beter leek te worden kwam de beurscrash over de wereld. Verschillende radicale groeperingen maakten hier misbruik van. Uiteindelijk zou de NSDAP die geleid werd door Adolf Hitler het meeste profiteren van de onvrede ten gevolge van de beurscrash. Door de onvrede onder de Duitse bevolking kregen de nazi’s meer macht. Dit was de eerste stap naar een nieuwe dictatuur in Duitsland.