NAVO de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

afbeelding van P Geertsma

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is na de Tweede Wereldoorlog opgericht. De organisatie is ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat op 4 april 1949 in Washington werd getekend. Het hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd te Brussel.

In het Engels wordt de NAVO anders genoemd als in het Nederlands. De Engelsen gebruiken NATO dit staat voor The North Atlantic Treaty Organisation

Ook de Fransen wilden een eigen afkorting hebben dit is de OTAN. Voluit wordt de OTAA als volgt geschreven: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

Het doel van de NAVO is de samenwerking tussen veel landen te verbeteren. In eerste instantie deden alleen Nederland, België, Canada, Frankrijk, Denemarken, IJsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten mee. Na een aantal jaren kwamen daar Turkije en Griekenland bij in februari 1952. West-Duitsland trad toe in 1955. Na een flink aantal jaren kwam er weer een land bij die graag wou toetreden tot de NVAO. Dit was Spanje dat in 1982 toetrad. Het einde van de Koude Oorlog zorgde er voor dat de kaart er in Europa anders uit zag. Verschillende landen hadden hierdoor de mogelijkheid om zelf verdragen aan te gaan zonder dat ze waren onderworpen aan het gezag van Rusland. Dit zorgde er zoor dat op 12 maart 1999 Tsjechië, Polen en Hongarije konden toetreden. Weer wat jaren later op 29 maart 2004 besloten ook andere landen toe te treden dit waren Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Roemenië en Bulgarije.

Zoals je gelezen hebt is de NAVO een behoorlijke organisatie waar veel landen bij zijn aangesloten. Op dit moment heeft de NAVO een Nederlandse secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer.

Dat is allemaal heel mooi maar wat voro invoeld heeft de NAVO eigenlijk? Wanneer Amerika besluit om oorlog te voeren kan dat land zijn gang gaan zonder dat de NAVO dat kan stopzetten. Naar mijn mening heeft de NAVO alleen politieke doeleinden en kan ze in de praktijk niet veel uitrichten. Ondanks dat vind ik het belangrijk dat Nederland deel blijft uitmaken van de NAVO ookal zal die deelname hoofdzakelijk een symbolische waarde hebben. Het versterken van contacten tussen democatische landen onderling is een goed streven.